představit

presentar, (ukázat) promocionar

Dovolte mi, abych se představil.
Permítanme que me presente.
peɾmitanme ke me pɾesente
Rád bych vám představil svou manželku.
Me gustaría/Quiero presentarle a mi esposa.
me gustaɾia/kjeɾo pɾesentaɾle a mi esposa
Ani se nepředstavila.
Ni se presentó.
ni se pɾesento
Nebyli jsme si představeni. (dosud)
No nos han presentado.
no nos an pɾesentaðo
Společnost představila nový...
La compañía presentó nuevo...
la kompaɲia pɾesento nweβo
Není třeba jej představovat.
No hace falta presentarle.
no aθe falta pɾesentaɾle