zastavit

parar, cesar, detener

Zastav!
¡Para!
paɾa!
Nic je nezastaví!
¡Nada les puede detener!
naða les pweðe deteneɾ!
Čas nezastavíš.
El tiempo no se puede detener.
el tjempo no se pweðe deteneɾ
Kde vám mám zastavit?
¿Dónde le dejo?
donde le deχo?
Zastavte mi tady. (vystoupím)
Pare aquí., Puede dejarme aquí.
paɾe akiˌ pweðe deχaɾme aki
Zastavili mě policajti.
Me paró la policía.
me paɾo la poliθia
Policisté ho zastavili a dali mu dýchnout (do balonku).
Los policías le pararon y le hicieron soplar.
los poliθias le paɾaɾon i le iθjeɾon soplaɾ
Výroba byla zastavena.
La producción se paró.
la pɾoðukθjon se paɾo
zákaz zastavení
prohibido parar/estacionarse
pɾoiβiðo paɾaɾ/estaθjonaɾse