upozornit

na co advertir, avisar de alg

Dovolte, abych vás upozornil, že...
Permítame que le advierta que...
peɾmitame ke le aðβjeɾta ke
Rád bych upozornil na to, že...
Quisiera advertir que...
kisjeɾa aðβeɾtiɾ ke
Budete upozorněni poštou.
Les avisaremos por correo.
les aβisaɾemos poɾ koreo
Upozorňujeme, že... (v dopise ap.)
Avisamos que..., Tenga en cuenta que...
aβisamos keˌ tenga en kwenta ke
Upozorňuji tě, že to bude těžké.
Te advierto que va a ser difícil.
te aðβjeɾto ke ba a seɾ difiθil
Upozornil na sebe ve filmu...
Destacó en la película...
destako en la pelikula