stát2

costar, (zasluhovat) za co merecer, valer alg

Kolik to stojí?
¿Cuánto cuesta?
kwanto kwesta?
Stojí to pět eur kus.
Cuesta cinco euros por pieza.
kwesta θinko euɾos poɾ pjeθa
Stálo nás to asi...
Nos costó unos...
nos kosto unos
to stojí, co to stojí., Stůj co stůj.
Cueste lo que cueste.
kweste lo ke kweste
Stálo ho to skoro život.
Casi le costó la vida.
kasi le kosto la biða
Stojí to za to?
¿Vale la pena?
bale la pena?
Stojí to za vidění/pokus.
Merece la pena verlo/intentarlo.
meɾeθe la pena beɾlo/intentaɾlo
To nestojí za to/námahu.
No merece la pena.
no meɾeθe la pena
To nestojí za zmínku.
No es digno de mención., No vale la pena mencionarlo/comentarlo.
no es diɣno de menθjonˌ no bale la pena menθjonaɾlo/komentaɾlo
Ten výlet stál opravdu za to.
La excursión fue genial.
la ekskuɾsjon fwe χenjal
(vulg.) Stojí to za prd/hovno/houby.
Es una mierda.
es una mjeɾða
To nestojí za řeč. (na poděkování)
De nada.
de naða