hned, ihned

1(okamžitě) ahora mismo, enseguida, inmediatamente

Hned! (teď)
¡Ahora mismo!
aoɾa mismo!
Udělej to hned!
¡Hazlo ahora mismo!
aθlo aoɾa mismo!
Přijď hned ráno.
¡Ven mañana a primera hora!
ben maɲana a pɾimeɾa oɾa!
Hned všechny odsuzuje.
Enseguida critica a todos.
enseɣiða kɾitika a toðos
Nenechá se hned tak vytočit.
No se irrita fácilmente.
no se irita faθilmente
To se hned tak nevidí.
No se ve tan a menudo.
no se be tan a menuðo
(I)hned, jak přijde...
En cuanto venga...
en kwanto benga
hned jak...
en cuanto...
en kwanto
hned jak budete moci/se vám to bude hodit
en cuanto puedan/les convenga
en kwanto pweðan/les kombenga
hned vedle
justo al lado
χusto al laðo

2(za chvíli) enseguida, ahora mismo

Přijdu hned. (vrátím se)
Vuelvo ahora mismo.
bwelβo aoɾa mismo
Budu tam hned. (dorazím)
Vengo ahora mismo.
bengo aoɾa mismo
Hned jsem u vás.
Ya voy.
ja boj