stát se

1(začít být) hacerse, llegar a ser

Stala se herečkou.
Se hizo actriz.
se iθo aktɾiθ
Stal jsem se obětí...
Fui víctima del...
fwi biktima del
Stalo se zvykem, že...
Se hizo costumbre que...
se iθo kostumbɾe ke
Tento sport se stává stále oblíbenějším.
Este deporte se hace cada vez más popular.
este depoɾte se aθe kaða beθ mas populaɾ

2(přihodit se) pasar, ocurrir, suceder

Co se stalo?
¿Qué pasó?
ke paso?
Stalo se něco?
¿Ha pasado algo?
a pasaðo alɣo?
Stala se nehoda.
Ocurrió/Hubo un accidente.
okurjo/uβo un akθiðente
Jak se to stalo?
¿Cómo ocurrió?
komo okurjo?
Co se ti stalo?
¿Qué te ha pasado?
ke te a pasaðo?
Nestalo se ti nic?
¿Estás bien?, ¿Te ha pasado algo?
estas bjen?ˌ te a pasaðo alɣo?
Co se stalo s tou televizí?
¿Qué le ha pasado a la tele?
ke le a pasaðo a la tele?
Rádo se stalo. (po poděkování)
Con mucho gusto.
kon mutʃo gusto
Jako by se stalo. (na žádost ap.)
Dicho y hecho.
ditʃo i etʃo
Nic se nestalo. (reakce na omluvu)
No pasa nada.
no pasa naða
(iron.) Nic by se ti nestalo, kdybys...
No te haría (ningún) daño (si)...
no te aɾia (ningun) daɲo (si)
Ať se stane cokoliv.
Pase lo que pase.
pase lo ke pase
Už se to nikdy nestane.
No volverá a ocurrir/suceder.
no bolβeɾa a okuriɾ/suθeðeɾ
To se stává.
Esas cosas pasan., Son cosas que pasan.
esas kosas pasanˌ son kosas ke pasan