nechat

1(dovolit) dejar, permitir

Nechte ho jít.
Déjelo irse.
deχelo iɾse
Nech mě hádat.
Déjame adivinar.
deχame aðiβinaɾ
Nech to plavat.
Déjalo., Olvídalo.
deχaloˌ olβiðalo
Nechal jsem se unést.
Me dejé llevar.
me deχe ʎeβaɾ
Nechám se poddat!
¡Me doy por vencido!
me doj poɾ benθiðo!
Je dobrý. To se mu musí nechat.
Es bueno. Eso se le tiene que reconocer.
es bweno eso se le tjene ke rekonoθeɾ
Nech to kolovat. (cigaretu, láhev ap.)
Pásalo.
pasalo
Nenechal se přesvědčit.
No se dejó convencer.
no se deχo kombenθeɾ
Nechal jsem se napálit.
Me dejé engañar.
me deχe engaɲaɾ

2(zanechat ap.) dejar

Nech to na později.
Déjalo para más tarde.
deχalo paɾa mas taɾðe
Nenechávej to na konec/poslední chvíli.
No lo dejes para el fin/último momento.
no lo deχes paɾa el fin/ultimo momento
Nech toho!
¡Déjalo!, ¡Para!
deχalo!ˌ paɾa!
Nechme toho.
Dejémoslo.
deχemoslo
Nech mě na pokoji!
¡Déjame en paz!
deχame en paθ!
Nech to být! (nesahej na to)
¡Déjalo!
deχalo!
Nenech je čekat.
No los hagas esperar.
no los aɣas espeɾaɾ
Nechal jsem doma klíče.
Dejé las llaves en casa.
deχe las ʎaβes en kasa
Chcete mu nechat vzkaz?
¿Quiere dejarle un mensaje?
kjeɾe deχaɾle un mensaχe?
Nech to tak/jak to je.
Déjalo así.
deχalo asi
Nechte to na mně.
Dejádmelo a mí., Ya me encargo yo.
deχaðmelo a miˌ ja me enkaɾɣo jo
Nech mu to.
Déjaselo.
deχaselo
Já to tak nenechám!
¡No lo dejaré así!
no lo deχaɾe asi!
Nechme to na jindy.
Lo dejamos para otro día.
lo deχamos paɾa otɾo dia
Nechala . (opustila)
Me dejó/abandonó.
me deχo/aβandono