ujet

(vzdálenost) recorrer, (utéci) huir, fugarse

Ujeli jsme přes 1000 kilometrů.
Recorrimos más de 1000 kilómetros.
rekorimos mas de mil kilometɾos
Ujela se všemi penězi.
Huyó con todo el dinero.
ujo kon toðo el dineɾo
Lupič skočil do auta a ujel.
El ladrón saltó al coche y se fue.
el laðɾon salto al kotʃe i se fwe
Viník nehody (z místa) ujel.
El causante huyó (del lugar del accidente).
el kausante ujo (del luɣaɾ del akθiðente)
Ujeli mi. (nepočkali)
Se marcharon sin mí., No me esperaron.
se maɾtʃaɾon sin miˌ no me espeɾaɾon
Ujel mi autobus/vlak.
Perdí el autobús/tren.
peɾði el autoβus/tɾen
Ujela jí noha (na ledě).
Resbaló (en el hielo).
resβalo (en el jelo)
(přen.) Ujel jim vlak. (příležitost)
Perdieron el tren.
peɾðjeɾon el tɾen
(hovor.) Ujíždí na značkovém oblečení.
Está loco por la ropa de marca.
esta loko poɾ la ropa de maɾka
(hovor.) To je (pěkně) ujetý!
¡Está bien loco/chiflado!
esta bjen loko/tʃiflaðo!