stranou

al lado, aparte

Dávám si nějaké peníze stranou.
Ahorro algo de dinero.
aoro alɣo de dineɾo
Vzal si mě stranou.
Me llevó aparte.
me ʎeβo apaɾte
Žerty stranou!
¡Bromas aparte!
bɾomas apaɾte!