počasí

tiempo m

Jaké bude počasí?
¿Qué tiempo hará?
ke tjempo aɾa?
Počasí se zlepšuje/zhoršuje.
El tiempo mejora/empeora.
el tjempo meχoɾa/empeoɾa
Když vydrží počasí...
Si el tiempo se mantiene...
si el tjempo se mantjene
Navzdory špatnému počasí...
A pesar del mal tiempo...
a pesaɾ del mal tjempo
Kvůli počasí...
A causa del tiempo..., Debido al tiempo...
a kausa del tjempoˌ deβiðo al tjempo
předpověď počasí
pronóstico m del tiempo
pɾonostiko del tjempo
pěkné počasí
buen tiempo
bwen tjempo
špatné/nevlídné počasí
mal tiempo
mal tjempo
za každého počasí
haga el tiempo que haga
aɣa el tjempo ke aɣa