poslední

1(v pořadí) último

Skončila poslední.
Fue la última.
fwe la ultima
Jsem poslední, kdo se to dozvídá.
Soy el último en saberlo/enterarse.
soj el ultimo en saβeɾlo/enteɾaɾse
Jeho posledním přáním bylo...
Su último deseo fue...
su ultimo deseo fwe
To byla poslední kapka!
¡Eso era la última gota!
eso eɾa la ultima gota!
na poslední chvíli, v posledním okamžiku
en el último momento
en el ultimo momento
poslední vůle
última voluntad, testamento m
ultima boluntaðˌ testamento
mít v čem poslední slovo
tener la última palabra sobre alg
teneɾ la ultima palaβɾa

2(nejnovější) último

poslední dobou
recientemente, últimamente
reθjentementeˌ ultimamente
poslední móda
última moda
ultima moða
a v neposlední řadě
y por último pero no por eso menos importante
i poɾ ultimo peɾo no poɾ eso menos impoɾtante
V poslední době jsem ho neviděl.
Últimamente no lo veo.
ultimamente no lo beo
Stáhl jsem si poslední verzi.
Descargué la última versión.
deskaɾɣe la ultima beɾsjon