dovést2

(umět, dokázat) (u)dělat co saber, poder alg, (být schopný) ser capaz de alg

Dovedeš (udělat) stojku?
¿Sabes hacer el pino?
saβes aθeɾ el pino?
Ještě nedovede psát.
Todavía no sabe escribir.
toðaβia no saβe eskɾiβiɾ
To nedovede každý.
Eso no lo sabe hacer cualquiera.
eso no lo saβe aθeɾ kwalkjeɾa
Dovede se pěkně naštvat.
Es capaz de enfadarse mucho.
es kapaθ de enfaðaɾse mutʃo
Dovedeš si to představit?
¿Puedes imaginarlo?
pweðes imaχinaɾlo?
Nedovede to pochopit.
No es capaz de comprenderlo.
no es kapaθ de kompɾendeɾlo