poprosit

o co pedir, rogar alg

Poprosila mě, abych vám řekl...
Me pidió que os dijera...
me piðjo ke os diχeɾa
Poprosím je o pomoc.
Les pido su ayuda.
les piðo su ajuða
Mohu vás o něco poprosit?
¿Puedo pedirle una cosa?
pweðo peðiɾle una kosa?
Popros!
¡Pídelo!, ¡Di por favor!
piðelo!ˌ di poɾ faβoɾ!