správně

correctamente, bien

Správně! (správná odpověď)
¡Bien!, ¡Correcto!
bjen!ˌ korekto!
Správně zodpověděl otázku.
Respondió la pregunta correctamente.
respondjo la pɾeɣunta korektamente
Správně si vybral.
Eligió bien.
eliχjo bjen