dopadnout

1(padnout dolů) caer(se), (ovlivnit) na koho/co afectar (a) alg(n), influir en alg(n)

dopadnout na zem
caer al suelo
kaeɾ al swelo
Velké těleso dopadlo na Zem.
Un gran cuerpo cayó a la Tierra.
un gɾan kweɾpo kajo a la tjera

2(dosáhnout výsledku) acabar, terminar, (skončit) salir

dopadnout dobře/špatně
salir bien/mal
saliɾ bjen/mal
Doufám, že to dobře dopadne.
Espero que eso acabe bien.
espeɾo ke eso akaβe bjen
Tak jak jsi dopadl? (uspěl ap.)
¿Cómo te salió?
komo te saljo?
Dopadli nejlépe.
Salieron lo mejor posible.
saljeɾon lo meχoɾ posiβle
To jsem zvědav, jak tohle dopadne.
Tengo curiosidad por saber cómo acabará esto.
tengo kuɾjosiðað poɾ saβeɾ komo akaβaɾa esto

3(chytit) atrapar, capturar, prender

Dopadli jsme ho při činu.
Le sorprendimos in fraganti., (hovor.) Le pillamos con las manos en la masa.
le soɾpɾendimos in fɾaɣantiˌ le piʎamos kon las manos en la masa
Nebyl nikdy dopaden.
No fue atrapado nunca.
no fwe atɾapaðo nunka