urazit

romper, partir, (pohanět) ofender, insultar

Urazil jsem ucho hrníčku.
He roto el asa de la taza.
e roto el asa de la taθa
Nechtěl jsem vás urazit.
No quise ofenderle.
no kise ofendeɾle
Jen tak něco ho neurazí.
No se ofende por cualquier cosa.
no se ofende poɾ kwalkjeɾ kosa
urazit se kvůli čemu
ofenderse por alg
ofendeɾse
Urazil se kvůli tomu.
Se ofendió por eso.
se ofendjo poɾ eso
Doufám, že jste se neurazil.
Espero que no se haya ofendido.
espeɾo ke no se aja ofendiðo
Hned/Snadno se urazí.
Se ofende fácilmente.
se ofende faθilmente
Byl uražený kvůli...
Se sintió ofendido por...
se sintjo ofendiðo poɾ
Vypadala uraženě.
Parecía ofendida.
paɾeθia ofendiða