další

otro, (následující) siguiente, próximo

Další, prosím!
¡El siguiente, por favor!
el siɣjenteˌ poɾ faβoɾ!
Kdo je další (na seznamu)?
¿Quién sigue (en la lista)?
kjen siɣe (en la lista)?
Mohu dostat další? (ještě jeden)
¿Puedo obtener otro?
pweðo oβteneɾ otɾo?
Budeme mít další dítě.
Vamos a tener otro hijo.
bamos a teneɾ otɾo iχo
Potřebujeme ještě další dva.
Aún necesitamos otros dos.
aun neθesitamos otɾos dos
Budeme potřebovat dalších 100 tisíc.
Necesitaremos unos cien mil más.
neθesitaɾemos unos θjen mil mas
Na další ulici zabočte doleva.
En la siguiente calle gire a la izquierda.
en la siɣjente kaʎe χiɾe a la iθkjeɾða
Máte nějaké další otázky?
¿Hay más preguntas?
aj mas pɾeɣuntas?
Pošlou tam dalších tisíc mužů.
Van a mandar allí otros mil hombres.
ban a mandaɾ aʎi otɾos mil ombɾes