potřeba1

1(pociťovaný nedostatek) necesidad f

Cítil jsem naléhavou potřebu...
Sentía una necesidad urgente de...
sentia una neθesiðað uɾχente de
Mám to pro (svou) osobní potřebu.
Lo tengo para uso personal.
lo tengo paɾa uso peɾsonal
uspokojit své potřeby
satisfacer las necesidades
satisfaθeɾ las neθesiðaðes
(po)dle potřeby
según necesidad
seɣun neθesiðað
v případě potřeby
en caso de necesidad, si es necesario
en kaso de neθesiðaðˌ si es neθesaɾjo
tělesná potřeba (hlad, močení ap.)
necesidades físicas
neθesiðaðes fisikas
vykonat tělesnou potřebu
hacer las necesidades
aθeɾ las neθesiðaðes
potřeby (vybavení)
equipamiento m
ekipamjento
potřeby (náčiní)
artículos m pl, útiles m pl, utensilios m pl
aɾtikulosˌ utilesˌ utensiljos
domácí potřeby
utensilios domésticos
utensiljos domestikos
psací potřeby
artículos/material de escritura
aɾtikulos/mateɾjal de eskɾituɾa
školní potřeby
material escolar
mateɾjal eskolaɾ
kuchyňské potřeby
utensilios de cocina
utensiljos de koθina
toaletní potřeby
utensilios de higiene
utensiljos de iχjene
sportovní potřeby
equipamiento deportivo
ekipamjento depoɾtiβo
kancelářské potřeby
material de oficina, artículos de escritorio
mateɾjal de ofiθinaˌ aɾtikulos de eskɾitoɾjo