vstoupit

1(vejít dovnitř) kam entrar a/en alg

Vstupte!
¡Entre!
entɾe!
Nevstupovat!
¡No entrar!
no entɾaɾ!
Nevstupovat! (vstup zakázán)
¡Prohibido entrar!
pɾoiβiðo entɾaɾ!
Nevstupovat - soukromý pozemek.
No entrar - propiedad privada.
no entɾaɾ - pɾopjeðað pɾiβaða
Když vstoupil do pokoje...
Cuando entró en la habitación...
kwando entɾo en la aβitaθjon
Neoprávněně vstoupil na můj pozemek.
Entró en mi finca/propiedad sin autorización.
entɾo en mi finka/pɾopjeðað sin autoɾiθaθjon
To vstoupí do dějin.
Eso entrará en la historia.
eso entɾaɾa en la istoɾja

2(do organizace ap.) kam unirse, afiliarse a alg, hacerse socio de alg

Vstoupil jsem do řad...
Entré en las filas de...
entɾe en las filas de
Vstoupil do armády.
Se alistó en el ejército.
se alisto en el eχeɾθito
Tyto státy vstoupí do EU.
Estos Estados entrarán en la UE.
estos estaðos entɾaɾan en la ue