dřív

más temprano, antes, (kdysi) en otros tiempos

Mohu přijít dříve?
¿Puedo venir antes/más temprano?
pweðo beniɾ antes/mas tempɾano?
Jste tu (o půl hodiny) dřív.
Ha llegado (media hora) antes.
a ʎeɣaðo (meðja oɾa) antes
Čím dřív, tím lépe.
Cuanto antes, mejor.
kwanto antesˌ meχoɾ
Dřív než přijde...
Antes de que venga...
antes de ke benga
Měl jsi mi to říct dřív!
¡Deberías habérmelo dicho antes!
deβeɾias aβeɾmelo ditʃo antes!
Dřív to bylo jinak.
Antes era diferente.
antes eɾa difeɾente
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Primero en llegar, primero en servir.
pɾimeɾo en ʎeɣaɾˌ pɾimeɾo en seɾβiɾ
Nevím, kam dřív skočit/co dřív.
No sé qué hacer primero.
no se ke aθeɾ pɾimeɾo
dřív než bylo (na)plánováno
antes de lo previsto
antes de lo pɾeβisto
dřív nebo později
tarde o temprano
taɾðe o tempɾano