číslo

número m, cifra f, (velikost oblečení) talla f

Vytočte číslo a...
Marque el número y...
maɾke el numeɾo i
Můžete mi dát své telefonní číslo?
¿Puede darme su número de teléfono?
pweðe daɾme su numeɾo de telefono?
Jaké je tvé číslo na mobil?
¿Cuál es tu número de móvil?
kwal es tu numeɾo de moβil?
Můžete mi zavolat na toto číslo.
Puede llamarme a este número.
pweðe ʎamaɾme a este numeɾo
Jaké máš číslo bot?
¿Qué número calzas?
ke numeɾo kalθas?
Potřebuji (to) o číslo větší.
Necesito una talla más grande.
neθesito una taʎa mas gɾande
Ty jsi ale číslo!
¡Vaya bicho que estás hecho tú!
baja bitʃo ke estas etʃo tu!
tvar jednotného i množného čísla (slova)
la forma tanto para el singular como para el plural
la foɾma tanto paɾa el singulaɾ komo paɾa el pluɾal
poštovní směrovací číslo
código postal
koðiɣo postal