záležet

1(záviset) na kom/čem depender de alg(n)

To nezáleží na mně.
Eso no depende de mí.
eso no depende de mi
To bude záležet na vás.
Eso dependerá de usted.
eso dependeɾa de usteð
Kdyby záleželo na mně...
Si fuera mi decisión...
si fweɾa mi deθisjon
Záleží na tom. (přijde na to)
Depende.
depende

2(mít důležitost) importar, tener importancia

Na tom (vůbec) nezáleží.
Eso da igual., Eso no importa en absoluto.
eso da iɣwalˌ eso no impoɾta en aβsoluto
Záleží na tom?
¿Tiene importancia?
tjene impoɾtanθja?
Komu na tom záleží?
¿Qué más da?
ke mas da?
Záleží ti na mně?
¿Te importo?
te impoɾto?
Velice mi na tobě záleží.
Me importas mucho.
me impoɾtas mutʃo
Tady záleží hlavně na rychlosti.
Aquí lo primero es la velocidad.
aki lo pɾimeɾo es la beloθiðað
Na penězích/vzdálenosti nezáleží.
No importa el dinero/la distancia.
no impoɾta el dineɾo/la distanθja
Dej si záležet!
¡Hazlo de la mejor manera que puedas!
aθlo de la meχoɾ maneɾa ke pweðas!