zrušit

cancelar, anular, suprimir

Chtěl bych zrušit rezervaci.
Me gustaría cancelar la reservación.
me gustaɾia kanθelaɾ la reseɾβaθjon
Schůzka byla zrušena.
La reunión ha sido cancelada.
la reunjon a siðo kanθelaða
Otroctví bylo zrušeno v...
La esclavitud fue abolida en...
la esklaβituð fwe aβoliða en
(hovor.) Úplně zrušil auto. (rozmlátil)
Destrozó el coche completamente.
destɾoθo el kotʃe kompletamente