následovat

koho/co seguir a alg(n), (časově též) za čím, po čem suceder a alg

Následujte mě, prosím.
Sígame, por favor.
siɣameˌ poɾ faβoɾ
Co bude následovat?
¿Qué seguirá?, ¿Qué será lo siguiente?
ke seɣiɾa?ˌ ke seɾa lo siɣjente?
Budou následovat její příklad.
Seguirán su ejemplo.
seɣiɾan su eχemplo
Postupujte následujícím způsobem.
Proceda de la siguiente manera.
pɾoθeða de la siɣjente maneɾa