účel

fin m, finalidad f, objetivo m

Jaký je účel vaší návštěvy?
¿Cuál es el objetivo/propósito de su visita?
kwal es el oβχetiβo/pɾoposito de su bisita?
Splnilo to (svůj) účel?
¿Ha cumplido su objetivo?
a kumpliðo su oβχetiβo?
Účel světí prostředky.
El fin justifica los medios.
el fin χustifika los meðjos
darovaný na dobročinné účely
donado para fines caritativos
donaðo paɾa fines kaɾitatiβos
k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem
a tal efecto, con ese objetivo
a tal efektoˌ kon ese oβχetiβo
za (tím) účelem, aby
a fin de que, con el fin de que
a fin de keˌ kon el fin de ke