hlavní

principal, mayor, (důležitý) importante, (ústřední) central

Hlavní je, aby...
Lo principal es que...
lo pɾinθipal es ke
Jaké je hlavní město Islandu?
¿Cuál es la capital de Islandia?
kwal es la kapital de islandja?
Jako hlavní chod/jídlo bude...
El plato principal es...
el plato pɾinθipal es
V hlavní roli/hlavních rolích... (filmu)
Actúan..., Con la actuación de..., Protagonizado por...
aktuanˌ kon la aktwaθjon deˌ pɾotaɣoniθaðo poɾ
hlavní postava/hrdina čeho, v čem
protagonista m de alg
pɾotaɣonista
na hlavním nádraží
en la estación principal
en la estaθjon pɾinθipal
hlavní silnice/třída
carretera/calle principal
kareteɾa/kaʎe pɾinθipal
v hlavní sezóně (dovolených ap.)
en la temporada alta
en la tempoɾaða alta
v hlavním vysílacím čase (televize)
en la hora de mayor audiencia
en la oɾa de majoɾ auðjenθja