lehký

ligero, leve, (snadný) fácil

Dali jsme si lehký oběd.
Hemos comido una comida ligera.
emos komiðo una komiða liχeɾa
Měl jsem jenom lehká zranění.
He sufrido solo heridas leves.
e sufɾiðo solo eɾiðas leβes
Ten test byl (docela) lehký.
El examen ha sido (bastante) fácil.
el eksamen a siðo (bastante) faθil
I lehké drogy jsou zakázané.
Incluso las drogas blandas están prohibidas/son ilegales.
inkluso las dɾoɣas blandas estan pɾoiβiðas/son ileɣales
Bude to lehčí než minule.
Será más fácil que la última vez.
seɾa mas faθil ke la ultima beθ
Nejlehčí ze všeho bylo...
Lo más fácil de todo era...
lo mas faθil de toðo eɾa
Byly to lehce vydělané peníze.
Era un dinero fácil.
eɾa un dineɾo faθil
Lehce zvládla zkoušky.
Pasó los exámenes con facilidad.
paso los eksamenes kon faθiliðað
Neber to na lehkou váhu.
No te lo tomes a la ligera.
no te lo tomes a la liχeɾa
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Como viene se va.
komo bjene se ba
Ono se to lehce řekne.
Es fácil de decir.
es faθil de deθiɾ