dovolovat si

atreverse, permitirse, (být drzý) ser insolente/descarado

Dovoluji si požádat vás...
Me permito pedirle...
me peɾmito peðiɾle
Co si to dovolujete!
¡Cómo se atreve!
komo se atɾeβe!