stydět se

za koho/co avergonzarse, tener/sentir vergüenza de/por alg(n)

Styď se!
¡Avergüénzate!
aβeɾɣwenθate!
Styděl jsem se za ni.
Me avergoncé de ella.
me aβeɾɣonθe de eʎa
Za to se nemusíš stydět.
No tienes por qué avergonzarte de eso.
no tjenes poɾ ke aβeɾɣonθaɾte de eso
Měli by se stydět.
Deberían avergonzarse.
deβeɾian aβeɾɣonθaɾse
Nestyďte se zeptat.
Que no os dé vergüenza preguntar.
ke no os de beɾɣwenθa pɾeɣuntaɾ
Styděl jsem se ji o to požádat.
Me dio vergüenza pedírselo (a ella).
me djo beɾɣwenθa peðiɾselo (a eʎa)