odpovědnost

responsabilidad f

Má odpovědnost za...
Es responsable por/de...
es responsaβle poɾ/de
Nikdo se nepřihlásil k odpovědnosti za útok.
Nadie se responsabilizó del ataque.
naðje se responsaβiliθo del atake
Ponesou/Převezmou odpovědnost...
Tendrán/Asumirán la responsabilidad..., Se harán cargo..., Cargarán con la responsabilidad...
tendɾan/asumiɾan la responsaβiliðaðˌ se aɾan kaɾɣoˌ kaɾɣaɾan kon la responsaβiliðað
Poženou ho k odpovědnosti.
Lo harán responsable.
lo aɾan responsaβle
na moji/vaši vlastní odpovědnost
bajo mi/su propia responsabilidad
baχo mi/su pɾopja responsaβiliðað