zaskočit

1(překvapit) coger desprevenido, sorprender, desconcertar

Tou otázkou mě zaskočil.
Me cogió desprevenido con esa pregunta.
me koχjo despɾeβeniðo kon esa pɾeɣunta
Vypadal zaskočený.
Parecía desconcertado.
paɾeθia deskonθeɾtaðo

2(zastoupit někoho) sustituir

Zaskočíš za mě?
¿Me sustituirás?
me sustitwiɾas?
Jen tady zaskakuju. (ve funkci)
Estoy aquí solo temporalmente/como sustituto.
estoj aki solo tempoɾalmente/komo sustituto
Zaskočila mi rybí kost.
Me atraganté con una espina.
me atɾaɣante kon una espina
Pilulka mi zaskočila.
Me atraganté con la pastilla.
me atɾaɣante kon la pastiʎa
Nechceš ke mně zítra zaskočit?
¿Por qué no pasas por mi casa mañana?
poɾ ke no pasas poɾ mi kasa maɲana?
Zaskočím k tobě. (stavím se)
Pasaré por tu casa.
pasaɾe poɾ tu kasa
Zaskočím si na oběd.
Iré a comer.
iɾe a komeɾ