koupit

comprar, (získat) adquirir, sacar

Kde se to dá koupit?
¿Dónde se puede comprar?
donde se pweðe kompɾaɾ?
Něco jsem ti koupil.
Te he comprado algo.
te e kompɾaðo alɣo
Koupil to levně/draho.
Lo compró barato/caro.
lo kompɾo baɾato/kaɾo
Koupil bys mi něco k svačině?
¿Me comprarías algo para merendar?
me kompɾaɾias alɣo paɾa meɾendaɾ?
Koupím si nové kolo.
Me compraré una bici nueva.
me kompɾaɾe una biθi nweβa
Potřebuji si něco koupit.
Necesito comprar algo.
neθesito kompɾaɾ alɣo
Dá se to koupit přes internet?
¿Se puede comprar por Internet?
se pweðe kompɾaɾ poɾ inteɾnet?
Koupíš to za babku.
Lo comprarás/conseguirás por nada.
lo kompɾaɾas/konseɣiɾas poɾ naða
(slang.) Koupil to. (dostal zásah)
Le dieron (un tiro).
le djeɾon (un tiɾo)
koupit zajíce v pytli
comprar gato por liebre
kompɾaɾ gato poɾ ljeβɾe