tušení

presentimiento m, (pocit) impresión f, (povědomí) idea f

Měl jsem takové tušení, že...
Tuve la impresión de que...
tuβe la impɾesjon de ke
Nemám nejmenší tušení.
No tengo la menor idea.
no tengo la menoɾ iðea
zlé/neblahé tušení
mal presentimiento
mal pɾesentimjento