svěřit

komu co encargar a algn de alg

Svěřil jí důležitý úkol.
Le encargó una misión/tarea importante.
le enkaɾɣo una misjon/taɾea impoɾtante
Svěřili mu celé oddělení.
Le pusieron a cargo de toda la sección.
le pusjeɾon a kaɾɣo de toða la sekθjon
Svěřil mi malé tajemství.
Me confió un pequeño secreto.
me konfjo un pekeɲo sekɾeto