potíž

problema m, dificultad f, (nesnáz) apuro m

Dostal se do potíží.
Se metió en problemas.
se metjo en pɾoβlemas
Potíž je v tom, že...
El problema es que...
el pɾoβlema es ke
Bude dělat potíže.
Va a traer/causar problemas.
ba a tɾaeɾ/kausaɾ pɾoβlemas
S ním je potíž.
Es (un tío) problemático.
es (un tio) pɾoβlematiko
Nechtěl jsem vám způsobit potíže.
No quería causarle problemas.
no keɾia kausaɾle pɾoβlemas
Mají finanční potíže.
Tienen problemas económicos.
tjenen pɾoβlemas ekonomikos
V čem je potíž?
¿Cuál es el problema?
kwal es el pɾoβlema?
Mám zažívací potíže.
Tengo problemas digestivos.
tengo pɾoβlemas diχestiβos
dýchací potíže
dificultades respiratorias
difikultaðes respiɾatoɾjas
bez (větších) potíží
sin (demasiadas) dificultades
sin (demasjaðas) difikultaðes