nabídnout, nabízet

ofrecer, (občerstvení ap.) servir, (navrhnout) proponer

Nabídněte si!
¡Sírvanse!
siɾβanse!
Mohu si nabídnout?
¿Puedo tomar/servirme...?
pweðo tomaɾ/seɾβiɾme?
Mohu vám nabídnout čaj nebo kávu?
¿Puedo ofrecerle un té o un café?
pweðo ofɾeθeɾle un te o un kafe?
Byla mi nabídnuta práce...
Me ofrecieron un trabajo...
me ofɾeθjeɾon un tɾaβaχo
Nabídl jí sňatek.
Le propuso matrimonio.
le pɾopuso matɾimonjo
Nabídla mu schůzku.
Le propuso una cita a él.
le pɾopuso una θita a el
Nabídl (se) mi, že mě odveze domů.
Me ofreció que me llevaría a casa.
me ofɾeθjo ke me ʎeβaɾia a kasa
Zboží, které nabízejí...
Los productos que ofrecen...
los pɾoðuktos ke ofɾeθen
Tady se nabízí otázka: Byla to nehoda?
Aquí se presenta una duda: ¿Fue un accidente?
aki se pɾesenta una duða fwe un akθiðente?
Nabízí se několik možností.
Hay varias posibilidades.
aj baɾjas posiβiliðaðes