vyrušovat

estorbar, molestar, (přerušovat) interrumpir

Nevyrušujte.
No molestar.
no molestaɾ
Doufám, že nevyrušuji.
Espero no molestar.
espeɾo no molestaɾ
Pořád mě vyrušuje.
Siempre me molesta.
sjempɾe me molesta
Nenechte se vyrušovat.
Haga como si no estuviera aquí.
aɣa komo si no estuβjeɾa aki
Žáci vyrušují při vyučování.
Los alumnos interrumpen en clase.
los alumnos interumpen en klase