připomenout, připomínat

recordar, (podobností) evocar, sugerir

Připomeň mi, ať mu zavolám.
Recuérdame que le llame.
rekweɾðame ke le ʎame
Dovolte, abych vám připomenul, že...
Permítame recordarle que...
peɾmitame rekoɾðaɾle ke
Připomíná mi otce.
Me recuerda a mi padre.
me rekweɾða a mi paðɾe
Připomněli si výročí...
Conmemoraron el aniversario de...
konmemoɾaɾon el aniβeɾsaɾjo de
Chutí to připomíná pivo.
Tiene un sabor parecido a la cerveza.
tjene un saβoɾ paɾeθiðo a la θeɾβeθa