nejlepší

el mejor

Všechno nejlepší! (k narozeninám)
¡Feliz cumpleaños!
feliθ kumpleaɲos!
Nejlepší by bylo, kdyby...
Lo mejor sería si...
lo meχoɾ seɾia si
To nejlepší teprve přijde!
¡Lo mejor está por venir!
lo meχoɾ esta poɾ beniɾ!
Byla nejlepší ze všech.
Era la mejor de todos.
eɾa la meχoɾ de toðos
Je zdaleka nejlepší.
Es, de lejos, el mejor.
esˌ de leχosˌ el meχoɾ
Dostal se mezi nejlepších deset.
Se colocó entre los diez mejores.
se koloko entɾe los djeθ meχoɾes
Je to jeden z nejlepších hotelů.
Es uno de los mejores hoteles.
es uno de los meχoɾes oteles
Je v nejlepších letech.
Está en la mejor edad.
esta en la meχoɾ eðað
přinejlepším, v nejlepším případě
en el mejor de los casos
en el meχoɾ de los kasos
co nejlepší výkon...
el mejor resultado/rendimiento posible...
el meχoɾ resultaðo/rendimjento posiβle
druhý nejlepší
el segundo mejor
el seɣundo meχoɾ