první, prvý

primero

za prvé... a za druhé...
primero... y segundo..., en primer lugar... y en el segundo...
pɾimeɾo... i seɣundoˌ en pɾimeɾ luɣaɾ... i en el seɣundo
v prvé řadě (nejdříve)
en primer lugar
en pɾimeɾ luɣaɾ
prvního ledna
uno de enero, (AmeE) el primero de enero
uno de eneɾoˌ el pɾimeɾo de eneɾo
v prvním patře
en la primera planta
en la pɾimeɾa planta
první světová válka
la Primera Guerra Mundial
la pɾimeɾa gera mundjal
v první osobě jednotného čísla
en la primera persona del singular
en la pɾimeɾa peɾsona del singulaɾ
poskytnout/dát komu první pomoc
prestar primeros auxilios a algn
pɾestaɾ pɾimeɾos auksiljos
prvních deset (míst v žebříčku)
los diez mejores
los djeθ meχoɾes
láska na první pohled
amor a primera vista, flechazo m
amoɾ a pɾimeɾa bistaˌ fletʃaθo
Byla první, kdo se to dozvěděl.
Fue la primera que se enteró., Fue la primera en enterarse.
fwe la pɾimeɾa ke se enteɾoˌ fwe la pɾimeɾa en enteɾaɾse
Budou mezi prvními, kteří...
Figurarán entre los primeros que...
fiɣuɾaɾan entɾe los pɾimeɾos ke
Kariéra je na prvním místě.
La carrera está en el primer lugar.
la kareɾa esta en el pɾimeɾ luɣaɾ