napřed

primero, (vpředu) delante

Napřed mu zavolej.
Primero llámale.
pɾimeɾo ʎamale
Hodiny jdou o pět minut napřed.
El reloj se adelanta cinco minutos.
el reloχ se aðelanta θinko minutos
Jdi napřed, doženu tě.
Ve primero, ya te alcanzaré.
be pɾimeɾoˌ ja te alkanθaɾe
být napřed (mít náskok)
estar avanzado
estaɾ aβanθaðo