pěšky

a pie

Půjdeme pěšky?
¿Vamos a pie?
bamos a pje?
Budeme muset (jít) pěšky.
Tendremos que ir a pie.
tendɾemos ke iɾ a pje
Šli jsme tam pěšky.
Fuimos allí a pie.
fwimos aʎi a pje