skončit

terminar(se), acabar(se), (přestat) s čím dejar de alg

Skončil jsi?
¿Has terminado?
as teɾminaðo?
Ještě to neskončilo.
Todavía no se acabó.
toðaβia no se akaβo
Kdy to skončí?
¿Cuándo se terminará?
kwando se teɾminaɾa?
Až skončím školu...
Cuando termine la escuela...
kwando teɾmine la eskwela
V práci skončil. (odešel)
Dejó su trabajo.
deχo su tɾaβaχo
Skončil jsem s kouřením.
Dejé de fumar.
deχe de fumaɾ
Skončilo to remízou.
Terminó en empate.
teɾmino en empate
Skončila poslední. (v závodě)
Terminó/Finalizó última.
teɾmino/finaliθo ultima
Skončíme (to). (činnost ap.)
Vamos a terminar(lo).
bamos a teɾminaɾ(lo)
S tebou jsem skončil!
¡He terminado contigo!
e teɾminaðo kontiɣo!