špatný

malo, (chybný) incorrecto, equivocado

Má špatnou náladu.
Está de mal humor.
esta de mal umoɾ
To není špatné.
No está mal.
no esta mal
Podali špatný výkon.
Tuvieron malos resultados.
tuβjeɾon malos resultaðos
Co je na tom špatného?
¿Qué hay de malo en eso?
ke aj de malo en eso?
(přen.) To jste na špatné adrese. (na nesprávném místě)
Usted llama a la puerta equivocada.
usteð ʎama a la pweɾta ekiβokaða
za špatného počasí
cuando hace mal tiempo
kwando aθe mal tjempo