správný

correcto, (vhodný) adecuado, (přesný) preciso

A správná odpověď je...
Y la respuesta correcta es...
i la respwesta korekta es
Nemohu najít to správné slovo.
No puedo encontrar la palabra adecuada.
no pweðo enkontɾaɾ la palaβɾa aðekwaða
Udělal správné rozhodnutí.
Tomó una decisión correcta.
tomo una deθisjon korekta
být ve správný čas na správném místě
estar en el momento correcto/adecuado en el lugar correcto/adecuado
estaɾ en el momento korekto/aðekwaðo en el luɣaɾ korekto/aðekwaðo
(přen.) být na správné stopě
estar sobre la pista
estaɾ soβɾe la pista