jako

como

Chováš se jako blbec.
Te comportas como un tonto.
te kompoɾtas komo un tonto
Bolí to jako čert.
Me duele una barbaridad.
me dwele una baɾβaɾiðað
Začátečník, jako jsem já,...
Un principiante como yo...
un pɾinθipjante komo jo
Pracuji jako učitelka.
Trabajo de profesora.
tɾaβaχo de pɾofesoɾa
Jako bys nevěděl...
Como si no supieras...
komo si no supjeɾas
Dělá, jako by se nic nestalo.
Hace como si no pasara nada.
aθe komo si no pasaɾa naða
Dělal, jako že je mu špatně.
Fingía estar mal.
finχia estaɾ mal
Byla pěkná jako obrázek.
Era linda como el sol.
eɾa linda komo el sol
Herci, jako například...
Actores como, por ejemplo,...
aktoɾes komoˌ poɾ eχemploˌ
A co jako? (co má být)
¿Y qué?
i ke?
Bylo to jenom jako. (ne doopravdy)
No era de verdad.
no eɾa de beɾðað
... jako takový (sám o sobě)
... como tal
... komo tal
jako(ž) i
así como
asi komo
muži jako(ž) i ženy
hombres así como mujeres
ombɾes asi komo muχeɾes