zajímat se

o koho/co interesarse por alg(n)

O co se zajímáte?
¿Qué le interesa?
ke le inteɾesa?
Velice se zajímá o...
Se interesa mucho por..., Le interesa mucho...
se inteɾesa mutʃo poɾˌ le inteɾesa mutʃo
Zajímá se o to někdo vůbec?
¿A alguien le interesa?
a alɣjen le inteɾesa?
Lidé zajímající se o...
Gente interesada en...
χente inteɾesaða en