tvářit se

poner/tener cara

Co/Proč se (tak) tváříš?
¿Por qué pones esa cara?
poɾ ke pones esa kaɾa?
Netvař se tak!
¡No pongas esa cara!
no pongas esa kaɾa!
Tvářil se smutně.
Tenía cara triste/de tristeza.
tenia kaɾa tɾiste/de tɾisteθa
Tváří se, že o tom neví.
Hace como si no lo supiera., Se hace tonto/ignorante.
aθe komo si no lo supjeɾaˌ se aθe tonto/iɣnoɾante
Tvářila se, jako by se nic nestalo.
Puso cara como si no hubiera pasado nada.
puso kaɾa komo si no uβjeɾa pasaðo naða
Chtěl bych vidět, jak se bude tvářit...
Querría ver la cara que pondrá...
keria beɾ la kaɾa ke pondɾa