někdy

alguna vez, (občas) a/algunas veces, (do budoucna) un día

někdy zítra
mañana
maɲana
někdy kolem roku 1975
alrededor del año 1975
alɾeðeðoɾ del aɲo mil noβeθjentos setentaiθinko
Někdy se mi zdá...
A veces me parece que...
a beθes me paɾeθe ke
Někdy na shledanou!
¡Hasta otro día!
asta otɾo dia!
Zavoláš mi někdy?
¿Me llamarás algún día?
me ʎamaɾas alɣun dia?
Přijď nás někdy navštívit.
Ven a vernos un día.
ben a beɾnos un dia
Viděl jsi už někdy něco takového?
¿Has visto algo así?
as bisto alɣo asi?
Už jsi to někdy zkoušel?
¿Lo has probado alguna vez?
lo as pɾoβaðo alɣuna beθ?