pořád

siempre, (celou dobu) todo el tiempo, (bez ustání) sin cesar

Jděte pořád rovně...
Sigue todo recto...
siɣe toðo rekto
Já pořád říkám...
Siempre digo...
sjempɾe diɣo
Pořád mě s tím otravuje.
Me molesta con ello todo el tiempo.
me molesta kon eʎo toðo el tjempo
Pořád chodí pozdě.
Siempre viene tarde.
sjempɾe bjene taɾðe
Venku je pořád (ještě) teplo.
Todavía hace calor.
toðaβia aθe kaloɾ
Já pořád nechápu, proč...
Sigo sin comprender por qué...
siɣo sin kompɾendeɾ poɾ ke
Je to pořád lepší než sedět doma.
Eso es siempre mejor que quedarse en casa.
eso es sjempɾe meχoɾ ke keðaɾse en kasa